ממלכת התורה בצפון: בכולל "נר ישראל" ברכסים, הכולל הגדול בכל אזור הצפון המונה מאות אברכים חגגו את מעמד סיום הש''ס בהשתתפות אלפים •  צילום: אהרון ברוך ליבוביץ 

ברכסים חגגו מאות אברכי כולל נר ישראל מעמד סיום הש"ס בהשתתפות אלפי בוגרי הכולל מכל הארץ שלמדו בעבר וכן ידידי ושותפי הכולל ותושבי רכסים שבאו להוקיר את רבנן ותלמידהון. במרכז המעמד הוקרן במסכי ענק 10 דקות תמצית דבריו של נשיא הכולל מיום היווסדו מרן המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל שהתבטא על חשיבות הכולל וצורת הלימוד וההספק כשגולת הכותרת התבטא תקופה לפני הסתלקותו כי הכולל התחיל בעשרה וכיום מונה מאות אברכים ולא אתפלא כשיגיעו בקרוב ל – 1000 אברכים.

המשא המרכזי נשא המשגיח הגאון הגדול רבי דן סגל שליט"א. לאחמ"כ הוקרנו דברי חיזוק ממרנן ורבנן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א. כמו"כ השתתפו במעמד רבני ערים וראשי קהילות מכל אזור הצפון וכלל רבני רבני רכסים.

בסיום הש"ס ואמירת הקדיש כובד רבה של נשר הגאון רבי טוביה בהריר שליט"א ממייסדי הכולל. במהלך המעמד הובא מכתבו של כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א שהוקרא ע"י בנו כשציין כי בכוונת אביו היה להשתתף במעמד ובעזה"י מתעתד לבוא לכולל בתקופה הקרובה.

טרם המעמד נכנסו ראשי הכולל הרבנים הגאונים רבי מאיר דב מליק, רבי נחום צבי לובאן ורבי יוסף זלזניק למעונם של גדולי ישראל כשהוגש להם הדפסה מיוחדת של ריף עם רש"י על כל הש"ס בהדפסה מיוחדת לקראת המעמד.

גדולי ישראל הביעו קורת רוח מרובה מצורת הלימוד בהבנה וידיעת התורה של עמלי התורה. השמחה שלומרה של תורה נמשכה עד השעות הקטנות כשראש הכולל רבי נחום לובאן ביקש מכל הציבור לומר יחד עם אברכי הכולל נשמת כל חי. בסיום המעמד הוגש הוקרה מיוחדת למנהל הכולל רבי אברהם ציטרנבוים שליט"א על מסירותו המופלאה יחד עם חברי ההנהלה ר' ישי בבי. ר' משה וכסלר. ור' חיים ליכט.

צילום: אהרון ברוך ליבוביץ