בהתמונה שהרה"צ שליט"א יוצא מהציון זה מזכיר ההליכה של האדמורי"ם לבית פשעווארסק, גענוי