גלריית ענק מביקורו של מרן ראב"ד ירושלים שליט"א בניו יורק • גלריית צילומים מביקורי מרן הראב"ד שליט"א אצל גדולי התורה בניו יורק, ומביקורי אדמורי''ם ורבנים בבית האכסניה של מרן הראב"ד שליט"א • צילום: מערכת בחצרות, א. בלום, SOS
גלריית ענק מביקורו של מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א בניו יורק שם שהה כדי להשתתף בכינוס כללי של חצה"ק סאטמאר זאת ע"פ בקשתו שלכ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.
בגלריה נראים
• הראב"ד שליט"א באוהל אדמו"רי סאטמר בבית העלמין בקרית יואל.
• האדמו"ר מסאטמר שליט"א בביקור גומלין בבית האכסניא של הרבני הנגיד מוה"ר עקיבא צבי קליין
• במסירת שיעור בהיכל הישיבה גדולה – סניף דברי יואל בעיר קרית יואל
• בביקור אצל הגאון האדיר דומ"ץ קרית יואל שליט"א
• בביקור בבית הגה"צ אב"ד סאטמאר מאנסי שליט"א
• בשבע ברכות בחצה"ק סקווירא
• בביקור בבית הרבני הנגיד מוה"ר יואל שרייבער
• בשבע ברכות בבית הרבני הנגיד ר' יחזקאל בראך בבורו פארק
• בביקור בבית הרבני הנגיד ר' דוד שטיינבערג
• בבית האכסניא של הרבני הנגיד מוה"ר יואל שרייבער בבורו פארק
• בביקור בישיבת מקדש ישראל בבורו פארק
• בחורי ישיבת מאור התורה בורו פארק עוברים לברכת שלום
 • ביקור במשרדי אירגון הצדקה והחסד משמחי לב
בעיר ליקוואד
• מעמד הקבלת פנים
• שיעור בישיבת ביהמ"ד גבוה
• קבלת פנים ברחוב העיר
• בביקור אצל ראש ישיבת לעיקוואד הגאון ר' מלכיאל קוטלר שליט"א
• משתתף בשבע ברכות בחצה"ק באבוב-45
• בביקור אצל הרבני הנגיד מוה"ר אברהם יודא ראזענבערג בווילאמסבורג
• ערש"ק קבלת פנים בביהמ"ד הגדול ד'סאטמאר מונסי כשילדי התלמוד תורה מקבלים פניו לפני בית המדרש
צילום: מערכת בחצרות, א. בלום, SOS