התרגשות רבה אפפה אתמול את ת"ת בעלזא בירושלים עם הגיעו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א לפאר את מעמד התחלת לימוד אותיות האל"ף בי"ת לנכדו, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א • צילום: א.מ.ש.