בתלמוד תורה סאטמאר בבורו פארק נערך מעמד ה'חומשסעודה' לתלמידי כיתה א' בתלמוד תורה בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א • צילום: מערכת בחצרות