כינוס והתוועדות רבתי בלונדון לרגל יומא דהילולא קדישא ג' בתמוז •אדמו"רים רבנים וקהל רב לקחו חלק בכינוס מיוחד לקראת ג' תמוז הילולת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיעוכי"א.

מאות חסידים מכל הזרמים, בראשות גאב"ד התאחדות קהילות החרדים הרב אפרים פדווא, כ"ק האדמו"ר מפינסק קארלין, כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ (לאנדאן) וכ"ק האדמו"ר מלעלוב (בארא פארק), התכנסו השבוע להתוועדות חסידים רבתי לקראת יום ההילולא ה24 של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המשא המרכזי בנושא החדרת האמונה וביטחון בה' בכל עניני חיינו, הועבר ע"י הרב מנחם מענדל גארדאן שליט"א, משפיע הישיבה גדולה ליובאוויטש בלונדון.

נאום מיוחד בעניין המעלה העצמית שיש לכל יהודי וההסתכלות באופן חיובי על הזולת, נשא האורח החשוב הרה"ג חיים יוסף בידרמאן שליט"א ראש ישיבת "מאורות נתן" ואב"ד קהילת לעלוב בבני ברק.

המחנך הנודע, הרב זלמן לייב שי' מארקאוויטש ממונסי, התוועד שעות ארוכות על דבר הנחיצות ללמוד תורת החסידות כדי לעמוד מול כל הנסיונות של דורינו.

ההתוועדות אורגנה ע"י אברכי "כולל ליובאוויטש" בלונדון והיא נמשכה שעות רבות.