ביום חמישי פרשת שלח התקיים מעמד חנוכת הבית לבנין החדש של ישיבת 'כוכבי אור' במאנסי – ארה"ב. יחד עם סיום מסכת ברכות שנלמד בישיבה, הבנין החדש נמצא ברחוב  11 פארשעי בעיר מאנסי • צילום: יושע פרידמאן - ברסלב גלובל
המעמד התקיים בראשות ראשי הישיבה וצוות הישיבה שליט"א בהשתתפות אוהדי ותלמידי הישיבה, בקביעת המזוזה נתכבדו כ"ק אדמו"ר רבי שמואל טייך מפשעמישל שליט"א נכדו של רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, הגה"צ אבד"ק בארוב שליט"א, הגאון ר' מיכאל חזן שליט"א, הרה"ח ר' שלמה מייער שליט"א מחשובי חסידי ברסלב בלעיקוואוד, הרה"ג ר' דוד יוסף מייזליש שליט"א, הרה"ג ר' יעקב יוסף ווייס שליט"א ראש מכון נתיבות החיים, ועוד.
בסעודה שהתקיים לאחמ"כ נאם היו"ר הרה"ח ר' חיים צבי לעבאוויטש שליט"א, הרה"ח ר' יהושע פריעדמאן שליט"א, הר"ר חיים מענדל רוטנער הי"ו מגי"ש 'חובות הלבבות' בישיבה, והראש הישיבה הבעל מנגן ר' בערי וועבער הי"ו, סיום מסכת ברכות נעשה ע"י הבה"ח שמעון ווייס הי"ו מחשובי תלמידי הישיבה.