צפו בתיעוד: תפילת שחרית לפני העמוד ביום שישי • לחיים טיש וסיום הש"ס לאחר שחרית • העליה לציון • מעמד כבוד התורה מוצאי שבת בחלוקת תעודות "מורינו" לבחורים שנבחנו אלף!!! דפי גמרא רש"י ותוספות וכן לקבוצה של אברכים ממפעל הש"ב וכולל ש"ב שנבחנו על כל הש"ס ועל ד' חלקי שו"ע • צילום: משה גולדשטיין