בישיבת ארחות תורה נערך שמחת השבע ברכות המרכזית לנישואי בן ראש הישיבה הגרב"ד דיסקין שליט"א, כאשר החתן הוא מבחירי הישיבה, בשמחה השתתפו ראש ורבני הישיבה שליט"א ומאות בני הישיבה הקד'. במעמד נשאו דברים לרגל השמחה ראשי ורבני הישיבה שליט"א.