במוצש"ק נערך סיום מסכת אהלות בבית הכנסת נחלת משה אשר נלמד כמידי שבוע במוצאי שבת קודש בהיכל הכולל על ידי הגאון ר' איתמר גרבוז שליט''א ראש ישיבת ארחות תורה לעי''נ רשכבה''ג מרן ראש הישיבה הגרא''מ שך זצוק''ל בראשות מרן ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין שליט''א • צילום: דוד זר

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א נשא דברים במעמד. עוד נשאו דברים במעמד הגאון רבי ברוך דב דיסקין שליט"א ראש ישיבת ארחות תורה וראש הכולל, המגיד שיעור הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת ארחות תורה וחתנו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, רב בית הכנסת הגאון רבי צבי פלמן שליט"א, הרב אברהם רובינשטיין ראש הכולל ומ"מ ר"ע ב"ב, והרב גרינוולד מעמודי התווך של השיעור.