33 תמונות אייך ששומעים את התוירה של גאב"ד מאקווא מה עם התמונות של הקהל או תמונה אחת לפחות של חלק מהקהל .