כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א עלה יחד עם מאות מקהל חסידיו ביום א' להדלקה המסורתית "חלעקס" ועריכת שולחן הטהור באתרא קדישא מירון לרגל הילולת בעל "עטרת צבי" הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זיע''א