מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה הגיע היישר מבית החולים שם היה מאושפז בימים האחרונים לבית מדרשו בב"ב מרן וערך את הילולת האור החיים הק' • צילום: שוקי לרר