​​הראשל"צ הגר"י יוסף והגר"ש עמאר שליט"א באו לביקור תנחומים בסוכת האבלים של מרן הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א מרא דאתרא דראש העין ומגדולי רבני תימן. היושב שבעה על פטירת אחותו הצדקנית מרת דליה עורקבי ע"ה • צילום באדיבות מוסדות אבי העזרי