זאת האדמו"ר שליט"א מויליאמסבורג השוהה בימים אלו בלונדון וביקר אצל גיסו בלונדון