כ"ק האדמו"ר מויזשניץ מונסי שליט"א בביקור אצל גאב"ד סאטמאר לונדון שליט"א השוהה בימים אלו בויליאמסבורג