שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מלייפניק שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי פינחס הלברשטאם שליט"א.