ביום ב' פרשת פנחס יצא כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, למסע הקודש בערי אוסטרליה לטובת מוסדותיו בארה"ק, • ביום ג' הגיע כ"ק האדמו"ר שליט"א לאוסטרליה בשב"ק שהה האדמו"ר בעיר מעלבורן בהשתתפות קהל אלפים ובראשם רבני העיר שבאו לחסות בצל הקודש, במוצש"ק הבדיל האדמו"ר בבית הנגיד רבי יואל קליין שליט"א מגדולי תומכי המוסדות, ולאחריו התקיימה מסיבת מלוה מלכה רבתית  בבית הנגיד המפואר רבי שמעון לוי שליט"א, בשילוב מסיבת קודש לטובת "מוסדות בית יוסף צבי" לתומכי המוסדות, בראשות האדמו"ר שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א במסע הקודש באוסטרליה

בשיחת הפרידה לבחורי ישיבות בית יוסף צבי, התייחס כ"ק האדמו"ר שליט"א לגזירת הגיוס הנוראה המרחפת מעל ראשי בחורי ישראל • קבלת פנים רבתית ע"י ת"ת קהל עדת ישראל במעלבארן • שבת התעלות בק"ק קהל עדת ישראל מעלבארן במחיצת כ"ק האדמו"ר שליט"א

ביום שני פרשת פנחס יצא כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, למסע הקודש בערי אוסטרליה בלווי פמליה מיוחדת של שלוחי ומנהלי המוסדות, לטובת מוסדותיו הק' הפזורים ברחבי ארץ הקודש, לקראת המסע נשא כ"ק האדמו"ר שליט"א משא פרידה בפני בחורי ישיבות 'בית יוסף צבי' ובהלכה אף התייחס לגזירה הנוראה המרחפת, גזירת גיוס בני הישיבות, וקרא להתחזק בהתמדת התורה ובתפלה לביטול הגזירה, אחר עברו בחורי הישיבות בסך לברכת 'צאתכם לשלום' מאת כ"ק האדמו"ר שליט"א.

ביום השלישי הגיע כ"ק האדמו"ר שליט"א לאוסטרליה ופנה לעיר סידני למשכן קדשו בבית הרב החסיד הנגיד רבי מאיר מאס שליט"א, מגדולי תומכי המוסדות ונשיא כמה מוסדות חשובים בעיר, כ"ק האדמו"ר שליט"א התפלל תפילת שחרית בהיכל הישיבה שבראשותו של הנגיד שיחי', לאחר התפילה הביא הנגיד חמשה ממצויני בחורי ישיבתו לעמוד בכור המבחן אצל כ"ק האדמו"ר שליט"א  שהפליאו  בידיעה נרחבה על משנתם בפרק ערבי פסחים, אחר פתח האדמו"ר שליט"א בשיחת קודש בפני בחורי הישיבה.

בימים הבאים הגיע כ"ק האדמו"ר שליט"א לעיר מעלבארן והתקבל ברינה ע"י חסידיו ומעריציו, ופנה לבית האכסני'ה אצל הרב החסיד ר' יצחק בנדיקט שליט"א מתלמידי בית יוסף צבי, וידיד נאמן למוסדותיה, ביום שישי ערש"ק התקיימה מעמד קבלת פנים רבתית ע"י ילדי התשב"ר דת"ת קהל עדת ישראל בעיר, שיצאו לרחובות קריה ודגלי פאר מונפים בידיהם, בברכת ברוכים הבאים בשם ה',לרגל הביקור של כ"ק האדמו"ר בהיכל התלמוד תורה, במהלכה נשא האדמו"ר שליט"א  מדברות קדשו והאציל את ברכותיו לכלי הקודש והתלמידים.

תפילות השבת ועריכת השולחנות הטהורים נערכו באולם קהל עדת ישראל, בהשתתפות ציבור גדול בראשות רבני וחשובי ותשבי העיר שבאו לחסות בצל הקודש, וגדשו את האולם במשך השבת, השבת הותירה חותם של התרוממות ואווירת התעלות בקרב כל תשבי העיר, ונחקק בלם לעד.

במוצאי שבת קודש הבדיל כ"ק האדמו"ר שליט"א בבית הרבני הנגיד רבי יואל קליין שליט"א מגדולי תומכי המוסדות, ולאחריו התקיים מסיבת מלוה מלכה רבתית  בבית הנגיד המפואר רבי שמעון לוי שליט"א, בשילוב מסיבת קודש לטובת "מוסדות בית יוסף צבי" לתומכי המוסדות,בראשות כ"ק האדמור שליט"א, ובמהלכה נשא דברים נרגשים פמ"מ הרה"ח רבי שמעון אופמן שליט"א מחשובי התלמידים, שהלהיב את המסובים להית מבין מחזיקי התורה ביד רחבה.

בימים הבאים יערכו אי"ה מגביות לטובת המוסדות בהשתתפות נדיבי עם ידידי המוסדות שיחי'