בשבוע שעבר התאספו יחד הורי התלמידים והסבים להשתתף במסיבת 'בן חמש למקרא' לתלמידי כתה א' בת"ת דחסידי בעלזא בקרית גת.

בשעות הצהריים של יום חמישי, לס' "מה טובו אוהליך יעקב…", לבשה שכונת בעלזא בעיר קריית גת חג. לרגל מסיבת ה"חומש סעודה" העומדת להתקיים ברוב פאר והדר ובשמחה רבה. תנועה ערה של אנשים מבוגרים יותר נראתה בעיר הצעירה, אבות וזקנים של קהל חסידי בעלזא, אשר באו מרחוק לשמוח עם נכדיהם החוגגים את התחלת לימוד החומש בשעה טובה ומוצלחת.

המסיבה שנערכה באולם ה"אודיטוריום" החלה בשעה שלוש כאשר המקהלה שרה שירי תורה, לקול שירי ההקפות נפתח המסך וילדי החמד – חתני השמחה – נצפו יושבים זה ליד זה כשהם לבושים בבגדי מלכות ועל ראשם כתר של תורה. הילדים ישבו על הבמה המושקעת והמפוארת, כאו"א במקומותיהם ופצחו בשירת 'ברוך הבא לאבות ולסבים, וכן להוריהם שהגיעו לשמוח בשמחתם- שמחת התוה"ק..' בניצוחו של המלמד המחנך המסור הרב יעקב דוד פרידמן שליט"א.

הנחה את המעמד המנהל הרוחני המחנך הדגול הרה"ח ר' אהרן אליהו פולק שליט"א, שפתח בקבלת פני האורחים אשר טרחו ובאו לקחת חלק בשמחת התורה. והביע את גודל חשיבת המעמד, לאחמ"כ הודה נרגשות לעסקנים החשובים ר' אהרן קליין ור' יהושע וואלף ווידער אשר אינם נלאים מלעשות כל אשר ביכולתם למען קהילתנו בכלל ולתלמוד תורה בפרט, כמו"כ העלה על נס את מסירותם התמידית של המלמדים בכל ימות השנה, והביע תודה מיוחדת למלמד המסור והנאמן, אשר השקיע את כל כוחו ומרצו להצלחת המסיבה, והוא זה שמלווה את הת"ת במסירות נפלאה מייסודה ועכשיו זכה להגיע ליום הגדול בו הוא מתחיל ללמד "ויקרא" את תלמידיו הצעירים.

לאחר דברי הפתיחה כיבדו את הדומ"ץ הרה"ג ר' אהרן זיכרמן שליט"א  סב לחתן תורה, בקריאת 'מכתב הקודש', ששלח מרן אדמו"ר שליט"א מבעלזא לכבוד המעמד, ובו מעתיר האדמו"ר בעד הצלחת התלמידים ומברך שהנערים יגדלו ויפרחו… ויזכו הוריהם לראות מהם נחת… והוא הוסיף בהתרגשות גלויה, שהוא מרגיש שכל מילה מיותרת רק לבוא ולראות את הקהילה הפורחת ואת ה'בעלזא חן' שיש על פני ילדי החמד…

בשירת "אתה הוראית לדעת.." ירדו חתני התורה לעמוד מסביב להר סיני שעליו ירד הלוחות לקול תרועת השופר גדול וחזק מאוד… ושם קיבל כאו"א את התורה ורקדו עם התורה "תורת ה' תמימה" ו"מה אהבתי תורתך…" וחזרו למקומותיהם כשהם מחבקים את הספר תורה'ס ששם כתוב פסוקי ויקרא, בזרעותיהם.

לאחר שיר לחשקת התורה "יהא רעווא קדמך.. דתפתח ליבעי…" פתח המלמד מומחה ר' יעקב דוד, בנוסח המקובל של 'יונגאלע'… לפני התחלת החומש שלשלו חתני התורה פרוטה לקופת ה'מרכז' כשהם מעתירים שבזכות מצוות הצדקה יזכו לאהבת התוה"ק כשלאחריו התחיל המלמד ללמוד עם הילדים את הפסוקים מ'ויקרא' עד פסוק ד' כנהוג.

בסיימם 'עליו אויף עהם- מזל טוב אויף מיר'… פצחו כולם בשירת "סימן טוב ומזל טוב, כשהקהל מצטרף לריקוד עם חתני התורה.

בכבוד הראוי הוזמן כ"ק האדמו"ר מגארליץ שליט"א – סב לחתן תורה, לתת דברי ברכה לכבוד המעמד, בדבריו הזכיר את דברי האוה"ח הק' שבאותו היום חל יו"ד, על חשיבות התוה"ק.

לקראת סיום המעמד פצחו המקהלה בשירת החרוזים על "המלאך".

בשירה וריקוד נלהב נישאו חתני התורה על כתפי האבות במשך שעה ארוכה וכן רקדו עם המלמד ועם הסבים.