הייתי שם, היה מיוחד, מזכיר את החיוך שהיה לאביו זצ"ל