קהל רב השתתף בשמחת הברית לנכד האדמו"ר מלעלוב שליט"א • השמחה השתקיימה בבית המדרש של הסב כ"ק האדמו"ר שליט"א בשכון ה' בבני ברק • צילום: שוקי לרר