בצפת נערכה סעודת הילולא לרגל הילולת הרמ"ק זי"ע בהשתתפות המקובלים רבי יצחק מאיר מורגנשטרן ורבי יצחק משה ארלנגר שליט"א.