בבית המדרש צאנז ז'מיגראד בבני ברק נערכה הילולת האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד זצ"ל בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: שוקי לרר