צילום: מערכת סאטמאר
בעריכת השולחן בלונדון לרגל הילולת זקינו בעל ה'ישמח משה' זי"ע

בתפילת שחרית בביהמ"ד סאטמאר בלונדון

קבלת פנים וביקור בת"ת בלונדון

בביקור אצל הנגיד הרה"ח ר' אליש ענגלענדר הי"ו


[divider]בציון בעל הישמח משה באועהל
[/divider]