"מסיבת חומש סעודה" בת"ת הכלל חסידי אידיש "תפארת התורה" ביתר עילית

שמנו למטרה "שכל אחד יכול", כל אחד ואחד יכול עם מאמץ יתר להגיע להישגים טובים עם מילה טובה, יותר תשומת לב

מקום של תורה וחינוך באוירה יחודית ואיכותית כך יגדירו יודעי דבר, את הת"ת כלל חסידי באידיש "תפארת התורה" אשר כשמו כן הוא שהוקם לפני כ-19 שנה בביתר עילית.

מוניטין יצאו לת"ת זה מכבר, ושמו הטוב הולך לפניו, וטובי המשפחות מתדפקים על שעריו ומבקשים לראות את צאצאיהם גדלים ומתחנכים בין כותליו וסופגים מאותו ניחוח רוחני.

יחודו של הת"ת הוא בצוות הרוחני המובחר והמיומן של מחנכים בעלי נסיון, עוזרים ומפקחים מטובי הכוחות בעיר ביתר, הרואים במלאכתם "מלאכת הקודש" ומקדשים לה את מיטב כישוריהם וכוחותיהם, הוסף על כך האוירה החמה והמלבבת בנוסח חסידי בהנחייתם ובהדרכתם של רבני העיר שליט"א הכורכת יחד יראת שמים טהורה עם אהבת ישראל ופשטות נעימה, והרי לנו שילוב נפלא, המניב תוצאות מבורכים לתפארה, מאות תלמידים אשר כבר משחר ימי נעוריהם ניכרים בלימודם ותפילתם, באורחותיהם והליכותיהם, וכל רואיהם יגידו ויעידו בהם כי לגדולות נועדו בעז"ה.

בשבוע שעבר ביום רביעי פרשת בלק י"ד לחודש תמוז נחגגה ברוב פאר והדר מסיבת "חומש סעודה" מרשימה ומרגשת ביותר באולם הגדול והממוזג שע"י הת"ת, לילדי כיתה א' שהגיעו לגיל "בן חמש למקרא", בהשתתפות רבני העיר שליט"א והורים, וסבים וב"ב ואורחים חשובים ונכבדים.

בהינתן האות פצחה התזמורת בשירת "שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם", ואל הבמה המעוטרת והמקושטת בתפאורה מרהיבה עלו בזה אחר זה החתנים צעירי הצאן כשלושה מנינים בלע"ה לשבת על מקומותיהם כשהם לבושים בכתרים עניבות, אפודות מפוארות, וסמלים יפים מעשי ידי אומן כשבגב הבמה נתלה שלט ענק מרשים מאוד עם כיתובים בענין לימוד התורה "אמת מה נהדר היה".

את המעמד הנכבד פתח והנחה בטוב טעם ודעת מנהל הת"ת הרב אברהם סגל שליט"א, קידם בברכה את ההורים והסבים וב"ב וכל האורחים החשובים שהגיעו במיוחד לאירוע זה. והסביר את מטרות המסיבה, הביא כמה מדרשי חז"ל מדוע מתחילים התינוקות ללמוד דוקא בחומש ויקרא, דיבר בשבח מלמדי ומחנכי הת"ת שעמלים במסירות ובנאמנות עם מעקב אישי אחר כל תלמיד ותלמיד, ציין בסיפוק רב את תלמידי כיתת המכינה לישיבה קטנה שמסיימים בשבועות הקרובים בהצלחה מרובה את עשר שנות לימודים בת"ת ועולים לישיבות קטנות נבחרות ביותר בכל רחבי הארץ.

הזכיר את יום היארצייט של בעל האור החיים הק' זי"ע שחל למחרת בט"ו לחודש תמוז והביא כמה ציטוטים בו כותב בשבח התורה"ק אם היו בני ישראל מרגישים את טיב התורה היו משתגעין ומתלהטין אחריה, ובפרט כאן בת"ת המתנהל בדרך וברוח ישראל סבא בדרך הסלולה לנו מדור דור האידישער א חסידישער חיידר בהכוונת ובהדרכת רבני העיר שליט"א.

וכאן הגיעו לטקס המסורתי של תחילת לימוד החומש בפרשת ויקרא עם הטייטש באידיש כדבריהם ז"ל "יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות" היה זה מחזה מרנין ומרגש מאוד לראות ולשמוע את ילדי החן שלא טעמו טעם חטא לומדים תורת ה' פסוק בפסוק כאשר קולם הזך והצלול הדהד באולם, לאחר שכל ילד הציג את עצמו "איך בין שוין א בחר'ל וואס לערנט שוין חומש און מיין נאמען איז…"

להורים חולקה חוברת צבעונית מיוחדת ומרשימה בהוצאת הת"ת בה יכלו לעקוב אחר כל מהלך המסיבה.

בין הנאומים והדרשות הנעימה התזמורת המקצועית בניצוחו של הבעל מנגן הידוע הר' שרוליק קלצקין הי"ו במבחר שירי קודש של תורה שחלק מהם הולחנו במיוחד למסיבה זו.

למשתתפים חולק כיבוד קל כשגם ההורים נטלו חלק ונחלה כשהביאו עוגות ועיצובים יפים מאוד.

נציג החתנים השמיע פרק תהילים פסוק בפסוק וקהל הילדים וההורים אמרו אחריו מילה במילה, זעקת תחנוניהם של טהורי הלב בעודם עוצמים עיניהם ופורסים ידיהם לאבינו שבשמים, הביאה את המשתתפים לדמעות של רגש והתרגשות.

את "דבר התלמידים" השמיע אחד החתנים בשם כל חבריו והודה למחנך ולצוות ההנהלה על כל העמל והיגיעה במשך כל השנה.

הנהלת הת"ת העניקה למלמד המסור הרב ישראל גוטליב שליט"א תעודת הוקרה והערכה מרשימה ומפוארת על שהביא את התלמידים להשגים גדולים מאוד החל מתחילת הקריאה צירופי מילים עד לקריאה רהוטה ושוטפת מתוך הסידור ועתה עם תחילת לימוד התורה שבכתב בפרשת ויקרא. את התעודה מסר למחנך הסבא הרה"ח רבי גרשון לידר שליט"א.

המפקח החינוכי בת"ת הר אליהו שמעיה שליט"א סיפר להורים על ההשקעה הגדולה שיש בכותלי כל הכיתות ברוחניות ובגשמיות והסביר בהרחבה את משנתה החינוכית של הת"ת.

ששמנו למטרה "שכל אחד יכול", כל אחד ואחד יכול עם מאמץ יתר להגיע להישגים טובים עם מילה טובה, יותר תשומת לב, הביא דוגמא על תלמיד מהכיתות הגבוהות שמזה כמה שנים הסתכלו עליו כחלש ומפריע, אבל מאז שנתנו לו את ההרגשה שהוא ילד טוב ויכול להיות מהמצוינים ממש אכן זה הפך אותו מהקצה אל הקצה, והנקודה השניה שמו דגש בת"ת הוא "העין טובה" והביא ע"כ את הפסוק מפרשת השבוע בלק "לא הביט און ביעקב" שאם מסתכלים בעין טובה על כל תלמיד ולא רואים און ביעקב ניכרת בכל תלמיד משהו חיובי וטוב, שמזה יצמח בעז"ה לאילנא רברבא בכרם בית ישראל לשם ול"תפארת התורה" אמן.

קטע מרגש מאוד היה במסיבה כשהמחנך הרב שלמה לייב הורביץ שליט"א שר עם התלמידים שיר באידיש עסיסית, טייערע קינדער וואס לערנט איר? והם ענו כנגדו אינס צוויי דריי פיר, וכך הלאה, כשקהל ההורים מביטים בהם בחן וביופי כשהם משתפים פעולה בצורה מדהימה.

המנחה הסביר לנוכחים שהפעם הוחלט לקיים את המסיבה בשעות לפנה"צ כדי שההורים והסבים וב"ב ירוו רוב אידיש נחת ולראות ההשקעה מקרוב כשהילדים רעננים ורגועים בשעות הבוקר.

וכן הדגיש שהנהלת הת"ת ביקשה שהפעם המסיבה תנוהל רק ע"י החתנים הרכים ללא שום מקהלה של תלמידי הכיתות הגבוהות, וכל העיניים והזרקורים הופנו אך ורק לבמת החתנים שהרוו נחת למשתתפים.

במהלך המסיבה הביעו הנואמים והמשתתפים את הוקרתם והערכתם בשבח ויקר למנכ"ל הת"ת הרב בן ציון בקר שליט"א על השקעתו התמידית הגדולה בדמים מרובים תרתי משמע בכל עת ובכל שעה כדי להרבות ולהוסיף פעלים וחילים לתורה"ק והכל בנעימות ובסבר פנים יפות ואיחלו לו שיוכל להמשיך ביתר שאת במפעליו הכבירים למען תשב"ר.

הס הושלך באולם עם כניסתו לאולם של הרב הגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א חבר הבד"ץ למקהלות האשכנזים בביתר ורב בשכונת הגפן, בדבריו הנלהבים בפני ציבור ההורים סיפר שזה מכבר בחן כבר כמה וכמה תלמידים וכיתות שלמות בת"ת ורואה מקרוב את ההשקעה העצומה שיש כאן, הביע את התרשמותו מציבור ההורים והסבים שהם מסלתה ומשמנה של חסידישע אידן, הביא עובדה מרבו הגה"ק כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה"שפע חיים" זיע"א וקישר זאת למאורע, איחל ובירך את המחנכים וההנהלה בברכות לרוב להמשך הצלחתם בכל.

לעת סיום חולק לתלמידים ע"י הרב שטיגליץ שליט"א, חומש בראשית מהודר בצירוף ברכה להצלחה, עם שי מיוחד, ובריקוד האבות עם הבנים על כתפיהם כשהם מנפנפים עם דגלים יפים עליהם מופיע שמותיהם לקול צליל וזמר בשבח והודי'ה להשי"ת "אשרנו מה טוב חלקנו" – "אשריכם תלמידי חכמים", "אשרי מי שעמלו בתורה" הסתיים המעמד הכביר לכבודה של תורה.

ההורים הסבים והאורחים ערכו סיור בבנין הת"ת הביעו את התפעלותם והתרשמותם מהיופי והחן שניכרת ומושקעת בכל פינה ומכל קיר במרחבי הת"ת, התפאורה, הכיתובים, הפתגמים והשלטים של מאמרי חז"ל, התמונות היפות, הנקיון, ה"דרך ארץ קדמה לתורה" בולטת, ומשרישה בתלמידים מסרים חינוכיים שישארו חקוקים בקרבם לכל ימי חייהם.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *