הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א רבה של רחובות והחורבה הגיע בערב ראש חודש מנחם אב עם קבוצת תלמידים לתפילה בהר הצופים מול מקום המקדש והתייפח בבכי לרגל ימי בין המצרים.