בֶּן חָמֵשׁ לַמִּקְרָא • חומש סעודה בת"ת תפארת בנים מונקאטש בני ברק

בתלמוד תורה תפארת בנים מונקאטש בני ברק נערך מעמד 'חומש סעודה' בהשתתפות הורי וזקני התלמידים אדמורי"ם רבנים ואישי ציבור • צילום: דודי ברים

 • החברותא של גרינבוים מספיד:"היה קופץ משמחה בעת הלימוד"

  תוכן מקודם

 • "אני הייתי שם" העולם יתחלק ל-2 אלו שהיו איתי יחד בזוועה ואלה שלא

  תוכן מקודם

 • 'דקות לפני השקיעה' כך נודע לליבי (25) שבעלה נהרג במירון

  תוכן מקודם

 • לחצו כאן וקבלו מנוי חינם לעיתון שחרית

  תוכן מקודם

ברגשי גיל ועוז וברוב פאר והדר. מתוך שמחה של מצוה נחוגה מסיבת "בן חמש למקרא"  לתלמידי בית היוצר הגדול לחינוך ילדי תשב"ר "תפארת בנים"- מונקאטש ב"ב, אשר כתרי תהילה נקשרו לראשו, ושמו הטוב מפורסם לתהילה. בראשות כקש"ת מרנן האדמורי"ם שליט"א, מע"כ הרבנים הגאונים יושבים על מדין, מרביצי תורה וחסידות שליט"א, ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים. באולם האודיטורים רמת אלחנן.

פתח והנחה את המעמד בטוב טעם, המנהל הרוחני הרה"ג ר' יהושע גפנר שליט"א, בדברי שיר ושבח להשי"ת שזיכנו להגיע להיום הגדול והמקווה בו זוכים ילדי חמד הזכים תינוקות של בית רבן להכנס בשערי לימוד התורה הק' הנלמדת מתוך חיות וקדושה.

עטורים בכתרים מפוארים צעדו עשרות ילדי החמד תחת החופה בזמר ונגן, מלווים בלפידים לעבר בימת הכבוד. כיאה וכיאות לבני מלכים חתני התורה.

ברטט של קדושה נשמעו מפיותיהם הזכות של התלמידים "קבלת עול מלכות שמים" ופרקי תהילים. דמעות אושר וגיל משולבות בתפילה חרישית קדם ריבון העולמים, נשמעו מההורים והסבים על נפש הצאצאים, למען יגדלו ויתעלו בדרך הישר.

בשירה נרגשת הובעה תחן ותפילה עלי שרשרת הקודש השזורה חוליה אחר חוליה, אשר היא סוד קיומה של אומתנו הקדושה, מפי עוללים ויונקים הובטחנו כי לא תשכח מפי זרעו.

דברי ברכה נשמעו מפי הגה"צ ר' מרדכי גלבר שליט"א רב דק"ק מונקטאש ב"ב, אשר עמד בדבריו על יקרת גודל הזמן ועל הנח"ר ליושב במרומים, והעלה על נס את המוסד הקדוש וציין לשבח את פעלם של הנהלת הת"ת ובראשם המנהלים הרוחניים הרה"ג ר' יהושע גפנר שליט"א והרה"ג ר' ישעי' שלזינגר שליט"א המנווטים את הת"ת ברוב מסירות ואהבה עד אין קץ, ותוצאותיהם ניכרים בקרב ילדי החמד המלאים בידיעות ומושגי התורה ומעוטרים בהנהגות ישרות ומדות טובות נאצלות. כן העלה על נס את פעלו המבורך של מנהל הת"ת הרב פינחס מילר שליט"א אשר אינו חוסך עמל ויגיעה למען התפתחות והתנהלות הת"ת במשך כל השנה ועומל במסירות למען קיומו והחזקתו של הת"ת.

הרב פינחס מילר הי"ו קידם בברכה את פני ראש העיר הרה"ח ר' חנוך זייברט שליט"א, וציין שעיה"ת והחסידות – בני ברק זכתה לראש העיר אשר אצלו העיקר הינו החלק הרוחני. וזה עומד בראש מעייניו לעזור למוסדות לבנות היכלי תורה וחסידות  וכל עניני החינוך בראש סדר עדיפויותיו, וב"ה זכה לראות פרי בעמלו. בהזדמנות זו הודה נרגשות על סיוע העירייה למעמד זה. וכן על העזרה להיערכות לקראת שנה"ל הבעל"ט, בהוספת כיתות חדשות. ועיקר העיקרים על מאמציו המרובים בהקמת הבית הגדול לה' ולתורתו – בניין החדש לתלמוד תורה, אשר משקיע בזה כוחות עצומים למען השלמת זה הבנין. כן הודה לרמ"ט ר"ע הרב ישראל דרנגר הי"ו ולחברי מועצת העיר: הרב שלמה קוסטליץ הי"ו הרב פרץ אברמוביץ הי"ו. – על עזרתם למען הת"ת באופן מיוחד ונעלה בכל עת.

דברי ברכה קצרים לכבוד תשב"ר נשא ראש העיר הרה"ח ר' חנוך זייברט שליט"א, אשר עמד על ייחודיותו של המוסד הקדוש כאשר רואים בשולחן המזרח המפאר את המעמד המרומם בו מסובים ראשי אלפי ישראל מנהיגי עם קודש שליט"א, היא הנותנת לטיבם ואיכותם של ילדי תשב"ר המתחנכים בבית גדול ורם זה, בדבריו ציין לשבח את מסירותם הרבה של העומדים על הפקודים המשקיעים כוחות לרוב ומייחדים לב ומוח להצלחת התלמידים, בסיום דבריו חזר על התחייבותו ואחריותו למען השלמת הבית הגדול שנבנה בימים אלו לשם ולתפארת. כיין משובח בקנקן משובח כיאה וכיאות.

בסיום המעמד רב הרושם, יצאו אבות ובנים ועטרת זקנים עם בני בנים, בריקודים ומחולות בשמחה של מצוה ובשבח והודיה להשי"ת עד הנה עזרונו רחמיך. ובצאתם מן המעמד הכביר, מלא פיהם בשיר ושבחה להנהלת הת"ת על אשר זכו וחוו לקורת רוח ולהנאה צרופה זכה וטהורה.

 

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן