כ"ק האדמו"ר מוויען שליט"א הגיע למחנה הנופש מחנה ישיבת אור ישראל פארקסוויל ניו יורק ומסר דרשה לתלמידי הישיבה/