כמאתיים אברכים, מכלל הקהילות הדתיות והחרדיות בעיר נצרת עילית, התכנסו לערב מרומם שנפתח בלימוד 'חברותות' בין כלל הקהילות בנושא האחדות שבאה לתקן את שנאת החינם, ונמשך בשיעורי תורה מפי הרבנים של כלל הקהילות בעיר. תיעוד

בבית הכנסת "ברית שלום" בנצרת עילית התכנסו אמש (ג) כל בני קהילות העיר שומרי התורה והמצוות לכינוס תורה ואחדות ברוח הימים בהם מתקנים את עוון שנאת החינם.

כמאתיים חברי הקהילות השונות, בהן קהילת חב"ד, גרעין 'תורת החיים', חברי הגרעין התורני-ציוני, תלמידי ישיבת ההסדר, אברכי הכולל הליטאי שבעיר וותיקי העיר השתתפו בערב המרומם שנפתח בלימוד 'חברותות' בין כלל הקהילות בנושא האחדות שבאה לתקן את שנאת החינם.
לאחר הלימוד בחברותות נשאו דברים רבני הקהילות השונות. ראשון הדוברים היה רב העיר, הרב ישעיהו הרצל שליט"א שסיפר בהתרגשות רבה כי שמח להיכנס לבית הכנסת במהלך לימוד החברותות ולשמוע את קול התורה העולה מבית הכנסת, והוסיף "מרגש לראות את כל הציבור הקדוש הזה כאן יושב יחד, ועל ידי ישיבה זאת מקרבים אותנו לנבואה שימים אלו יהפכו מימי יגון ועצב לימי ששון ושמחה".

הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת "אהל יעקב" הליטאית אמר כי "איחוד בין כל הציבורים היושבים כאן ליטאים, חב"ד, דתיים לאומיים וכו' זהו איחוד שכל מטרתו לחזק את אהבת ישראל, אנחנו צריכים לצאת ולצעוק בכל מקום בארץ, לעורר את עניין האחדות, להגדיל עוד כינוסי תורה כאלו של ישיבות ובתי מדרש שונים בכזאת אהבה גדולה כפי שאנו חשים כאן".

הרב מנדי נחשון, ראש ישיבות חב"ד בעיר אמר "בזכות כוח האחדות שכאן, יש פה בחינה של שלוש רגליי הכסא, יושבים כאן מהציבור החסידי, הליטאי והדתי לאומי, אנו צריכים להתפלל שבעז"ה נזכה גם להגיע ולהתאחד עם הרגל הרביעית שלנו, הלא היא הציבור החילוני. אצלנו ב"ה יש בחינה שיותר קל לנו ליצור כינוס כזה, אנחנו כל חיינו סביב התורה, הקריאה לבית המקדש ואיחוד כל הלבבות. אך עיקר מטרתינו צריכה להיות הכיסופים גם לחיבור הרגל הרביעית וכל זה אחרי שנסיים בתוכינו את התיקון שלנו, את החיבור שלנו שיותר פשוט לנו לכאורה ונחרז סביב תורה אחת תורת משה".

הרב דני סגליס, ראש ישיבת ההסדר בעיר דיבר בהתרגשות על האחדות המתגלה בנצרת עילית וסיפר "לפני כמה חודשים נפגשתי עם כמה רבנים מערים שונות בארץ, כולם סיפרו על פיצולים ומלחמות שקיימות אצלם בינם לבין אחינו החרדים. אני בהתרגשות סיפרתי להם על מהלך האחדות בנצרת עילית. לא יודע אם קיים עוד דבר כזה בארץ, דבר אחד אני יודע – בנצרת עילית זה קיים, ובגדול!" אמר הרב סגליס.

במהלך דבריו חשף הרב שבבחירות המונציפליות הקרובות תרוץ רשימה מאוחדת של כלל קהילות שומרי התורה למועצת העיר, כפי שנקבע בפורום רבני הקהילות שהתכנס לאחרונה. עם התיחסותו לפוליטיקה הדגיש הרב סגליס "צריך לזכור שההליכה יחד היא לא רק פעם בחמש שנים בתקופת בחירות אלא בכל שנה ושנה בקיום כנס האחדות בחודש אב ובמפגשי הרבנים על בסיס קבוע. אנחנו לא פועלים מאינטרסים אלא רק ממקום אחד – לקדש את שמו של ה׳ יתברך, מתוך תמימות רעים, חיזוק ולימוד האחד מהשני והיחד שלנו הוא החיזוק האמיתי, הקריאה והקירוב להגשמת נבואת הנביא זכריה והאמת והשלום אהבו"

מארגני הכינוס סיפרו בסיום הערב על הצלחה גדולה מעבר למצופה בכינוס האחדות. "בשנה הרביעית ברצף לכינוס זה, לראות כמאתיים איש בבית כנסת אחד בנצרת עילית, בגיוון מיוחד של צבעי כיפות והשקפות וכולם באחדות גמורה זה משמח מאד ואנו תקווה ותפילה שכינוסי האחדות יימשכו ויתעצמו, ונמשיך לראות את האחדות בעיר גם מחוץ לכינוסים אלו". בהתייחסות לריצה המשותפת למועצת העיר אמרו מארגני הכנס "אנו שמחים שציבור שומרי התורה בעיר בחרו להתאחד וללכת יחד על מנת להמשיך ולהשפיע לטובת העיר. מספר המנדטים שנקבל בבחירות ישקף לנו ולכל המדינה שבאחדות מנצחים! מנצרת עילית תצא קריאת האחדות".

צילום: אלישמע סנדמן