הבוקר התקיים במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א כינוס נשיאות מפעל הש"ס בהשתתפות גדולי הרבנים וראשי הישיבות