כ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"א שהה בשבת האחרונה במחנה שער יששכר דינוב שם ערך את שולנותיו הטהורים • תיעוד מסעודה שלישית והבדלה