כחודשיים לפני הימים הנוראים החלו בממלכת ויז'ניץ בבניית ויציקת התקרה של העזרת נשים בקומה א' בו יתפללו אלפי חסידי ויז'ניץ בר"ה, יו"כ וסוכות בבית המדרש העתידי של החסידות ההולך ונבנה במרכז קרית ויז'ניץ בבני ברק • צפו בתמונות שצולמו השבוע