חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א בקריאת מגילת איכה הערב, צום תשעה באב, ובאמירת הקינות על חורבן בית מקדשנו • צילום: שוקי לרר