ראש ישיבת ארחות תורה, הגאון רבי איתמר גרבוז, הלילה באמירת קינות. צילום: שוקי לרר