בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב - 'השול' בשכונת מאה שערים הירושלמית התאספו הערב - ליל תשעה באב מאות חסידים להתאבל ולקונן על חורבן בית מקדשנו • צילום: יונה וויס - ברסלב live