תיעוד מדברי קינה ונהי שנמסרו ע"י ראשי הישיבה הגאון ר' ברוך דב דיסקין שליט"א והגאון ר' יחיאל קלרמן שליט"א, וכן תיעוד מאמירת הקינות ומקריאת המגילה בהיכל הישיבה