גלריה מבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א מצום תשעה באב לאחר הקינות מסר האדמו"ר דרשה בעניני החורבן.