ישיבת הביד"צ החודשית התקיימה בביתו של כ"ק האדמו"ר מטשאקווא שליט"א אשר בגלל חולשתו נמנע ממנו להגיע ללשכת הביד"צ, שעה ארוכה דנו הביד"צ בעניני כשרות העומדים על הפרק ובהכנות לקראת חג הפסח תשע"ט הבעל"ט • צילום: הרב ברוך אוביץ