חשבתי שיש יהודי חרד שאינו קורא איכה, עכשיו נודע לי על ידי JDN שגם האדמו"ר מטריסק קורא איכה!!