האדמו"ר מקאפיטשניץ ב"פ בשילוח הקן בבית אחד מחסידיו • צילום: JDN