קהל רב השתתף במעמד הקמת מצבה, לזכרו של הנגיד הרבני התורני, נו"נ להרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע, הרב נפתלי צבי רוקח ז"ל בבית החיים בענפילד • דברו בשבח הנפטר, הרה"ג רבי שלמה פרישוואסער שליט"א רב ביהמ"ד סאסוב ועוד רבנים בתפילת קל מלא רחמים הרה"ג רבי יונתן בלייער שליט"א כמו"כ הקריא הרה"ג רבי יוסף באבד שליט"א את נוסח המציבה ודיבר במסירות נפשו לטובת קדשי בית בעלזא בנשיאת חן ובמאור פנים מיוחדת ובשמחה של מצווה.