כנס חיזוק לבני תורה ישיבת המתמידים בראשות הגה"צ רבי משה צדקה שליט"א ר"י פורת יוסף והגה"צ רבי דוד כהן שליט"א ר"י חברון בירושלים • צילום: ברוך אוביץ