יישר כח למינהל הקהילתי גאולה-בוכרים
על שלקחו על עצמם לדאוג לבחורים בשכונה
ונרתמו להקמת ומינוף ישיבות בין הזמנים בהרבה בתי כנסת.