שמחה והתרגשות אופפת את קהל חסידי וידידי בית זוועהיל בהגיע הבשורה על הופעת הספר הנפלא 'אורו של אברהם' ובו אורחות חייו והליכותיו בקודש של כ"ק בעל 'האור אברהם' זי"ע • מעמד מיוחד נערך בבית כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א לרגל הוצאת הספר בו הביע את רגשות ליבו על הספר הנפלא • צילום: ברוך אוביץ

בשמחה רבה ובהתרגשות גדולה קיבלו קהל חסידי וידידי בית זוועהיל את הבשורה המשמחת על הופעת הספר הנפלא והמושלם "אורו של אברהם" אורחות חייו והליכותיו בקודש הטמירים והנעלמים של כ"ק מרן אדמו"ר בעל "האור אברהם" זצוק"ל שעלה בסערה השמיימה ביום המר והנמהר י"ב טבת תש"ע אשר לשמו ולזכרו תאוות כל נפשות החסידים.

הספר "אורו של אברהם" כשמו כן הוא כולו אור המאיר המסיר את מסך ההסתרה מדמותו הקדושה ומתוך סיפור אורחות חייו נתגלים פרקי מוסר, כאחד הספרים העמוקים בתורת נפש האדם המנתבים דרכו של יהודי בדרך הסלולה לנו בתורת החסידות כאשר הקורא נגלה לעולמו המופלא של הרבי שהיה ועודנו תמיר ונעלם וחש בבירור כי הוא נשאב אל עולמות אחרים זכים ונכספים והנפש מתעוררת לצעוד בנתיבות הקדושה הללו ולהתעלות מול שלהבת האור "אורו של אברהם".

פרקים נרחבים הוקדשו לתולדותיהם ופועלם של אבות שושלת הזהב הצדיקים הקוה"ט לבית זלאטשוב – זוועהיל שהרעישו תבל ומלואה בשגב קדושתם ובכוחם המופלא, ושמם נהגה עד היום בסילודין ובחרדת קודש, כאשר מובל הקורא אל היכולות המפוארים של צדיקי אמת מדורות קודמים כשהוא פוסע בשבילי חייהם הנסתרים פונה הוא עם אבוקת אור בידיו אל עבר נשוא הספר – הרבי זצוק"ל, והוא נוכח לראותו באבני חייו את אדני המלכות העתיקה והנשגבה הזאת מקום ועומק שבו שהו אבותיו הק' רבותינו הק' האדמורי"ם זיע"א שהאירו כחמה בכל מקומות מושבותיהם וחיממו אלפי נפשות ישראל למען שמו יתברך באהבה.

וכן בחיי ההסתרה שלו, הלך עקב בצד אגודל, שייף עייל ושייף נפיק בדרכים השקטות של אבותיו הקדושים, וכמו שהם בדורותיהם – כך הוא היה אוהב ישראל אמיתי, בעל מדות נאצלות ותרומיות, לבם ואוהבם של ישראל, ודבוק בקונו כעמוד צלותהון דישראל, והכל בצנעה גמורה בעולמו הטמיר, ושביליו במים רבים ועקבותיו לא נודעו.

מלאכת הקודש הופקדה בידי אומן גברא רבא במומחיות ובלשון השווה לכל נפש ה"ה הרה"ח ר' שלמה ברוך בלוי שליט"א כמו"כ השתתפו בעריכת הספר אברכים חשובים מאנ"ש אשר שקדו להגיה ולזקק למען יצא דבר מתוקן ומושלם, כאשר הרב יהודה רוט מנצח על כל עריכת הספר מהחל ועד כלה.

דגש מיוחד הושם על ניקוד הספר למען יוכלו גם צעירי הצאן להנות מהאור הגדול.

מעמד מרשים ומכובד נערך לכבוד יציאתו לאור עולם של הספר בבית כ"ק האדמו"ר שליט"א כאשר הביע את רגשות ליבו שמהספר הנ"ל יוכל כל אחד ואחד לדעת את הדרך של רבותינו הק' והאדמו"ר זצוק"ל  שגדל בין ברכיהם ויצעדו בו ויהיה זה ספר מוסר לכל אחד לשנות את דרכו ולדבוק בדרכו של הצדיק במסילה העולה בית קל לתפארת רבותינו הק', וכמו"כ הביע את תודתו לכל העוסקים במלאכת הקודש ובפרט להרב יהודה רוט אשר השקיע את כל כוחו ומרצו ללקט את החומר ולעמוד על המלאכה עד שיצא דבר מושלם בס"ד.

מדף הספרים התורני בכללותו, והמדור של סיפורי צדיקים התעשר בפנינה יקרה חדשנית, נדירה באופיה, כל המעלעל מעט בספר החדש, קולט שאין המדובר בעוד ספר, אלא ביצירה מדהימה המכניסה את הקוראים לפני ולפנים להוד קדושתם של הצדקות מבית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש, החוליה הזאת, בדמותו של הרבי היא כמו משלימה את שלשלת הטוהר הנאדרת בקודש, בבטחה אפשר לומר, כי רבים וטובים יהנו מהיצירה המושלמת הזאת, אב לבנו יספר, ושולחנות שבת ויומין דנשמתא, יתעטרו בדפיו המלאים מזן אל זן – תורה, מוסר ויראת שמים באהבת ה' וישראל.

צילום: ברוך אוביץ