עצרת זיכרון ככלות שנתיים להסתלקות ראש ישיבת מיר ברכפלד וחבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצ''ל בהיכל הישיבה בברכפלד

הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצ"ל • צילום: שוקי לרר

הגאון הגדול רבי אריה פינקל זצוק"ל • גלריה מחייו