רואים כאן הן רבנים מהשורה הראשונה. הן מסלתה ומשמנתה של הכנסת, הן שרים, הן חברי כנסת, הן עוזרי חכי"ם ושרים. הן מהמועמדים לראשות עיריית ירושלים, ראשות העיר הנחשקת יותר מכל. הן עיתונאים משלל המגזרים. הן פוליטיקאים משלל גווני הקשת. רואים כאן ראשי ישיבות חשובים, מזה ניתן לראות שאם רוצים אז יש אחדות, גם אם יש כל מיני מחלוקות ואי הסכמות בשלל נושאים בוערים, מכל מקום כל ישראל זה עם אחד, וכשרוצים לבוא לידי שיתוף פעולה אז יכולים, על החתונה הזאת ניתן לומר שהיא בהחלט חתונה מכובדת, וזה נאמר אחרי שרואים כאן אישי ציבור מכלל גווני הקשת, פשוט כפשוטו, כל המי ומי נוכחים כאן.
יש דבר עוד דבר שצדה את ליבי, הקשר כנראה המיוחד שיש למחותן לירושלים, במה זה מתבטא? זה מתבטא בזה שנמצאים כאן הן ראש העיר הנוכחי והן ראש העיר הקודם, והן המועמדים המובילים לראשות העיר ירושלים, מעניין שמועמדים אלה כולים חובשי כיפות ודתיים, אלקין, ליאון, ודייטש.
אברך שיה"ר שיבנו בית נאמן בישראל, מזל טוב.