מעמד שערים המצוינים בהלכה לילדי ת"ת ויזניץ בארה"ק • צילום: יהושע פרוכטר