תיעוד מרהיב מלימודו של מרן גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א בבין הזמנים בבית מדרשו ברח' גבעת משה שכונת גוש 80 ירושלים • הצלם ברוך אוביץ עבר במקום ותיעד