קהל המונים ובראשם אדמורי"ם ורבנים נטלו חלק במעמד הכנסת ס"ת לביהמ"ד של כ"ק האדמו"ר ממעליץ ברובע ח' אשדוד • צילום: יהושע פרוכטר