בימים האחרונים נכנסו רבני בית ההוראה של עמותת אורם עם ר' איל משיח - יו"ר העמותה לביתם של גדולי ישראל ובינהם מרן רה"י חכם שלום כהן ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי. רבני בית ההוראה התייעצו עם גדולי ישראל על מספר שאלות שעמדו על הפרק וזכו בברכתם של גדולי ישראל שליט"א שלא תצא תקלה תחת ידם.
בית הוראה אליבא דכולי עלמא 
עמותת 'אורם', העוסקת בבניית ושיפוץ מקוואות מפוארים ברחבי הארץ, הקימה לאחרונה בית הוראה ייחודי לענייני מקוואות, שייתן מענה הלכתי בשלבי התכנון והבנייה למקוואות חדשים. רבני בית ההוראה בודקים כל שלב ושלב בבנייה באופן שייעשה הכל בהידור, בליווי רצוף של המקוואות שנבנו ושופצו בפיקוח, בהחלפת אוצרות ומענה הלכתי רציף בכל הנוגע לכשרות המקווה ושאר העניינים.
בימים האחרונים נכנסו רבני בית ההוראה עם ר' איל משיח יו"ר העמותה לגדולי ישראל: מרן רה"י חכם שלום כהן ומרן הגר"ח קנייבסקי. רבני בית ההוראה התייעצו עם גדולי ישראל על מספר שאלות שעמדו על הפרק וזכו בברכתם של גדולי ישראל שליט"א שלא תצא תקלה תחת ידם.
את בית ההוראה מפארים הגאונים הגדולים: הרה"ג רבי אליהו אלחרר הרה"ג רבי משה שניידר והרה"ג רבי אברהם שטרית, ומזכיר בית ההוראה הרב ניסים לוי.