מז"ט לכ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א ולכל חצר הקודש נדבורנה