במלאות ל"ג שנים להסתלקותו של מרן בעל הקהילות יעקב 'הסטייפלר' זיע"א, עולים המונים לפקוד את ציונו הק' בבית החיים בבני ברק • בנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א עלה הבוקר לאחר תפילת שחרית לפקוד את הציון הק' • צילום: שוקי לרר